Web Server Backup Solution

เพื่อป้องกัน Website ต่างๆ ที่อาจถูกโจมตีจนข้อมูลเสียหาย หรือ Hardware เสียหายจนทำให้ไม่อาจกู้ระบบคืนมาได้ ทาง UnixDev ได้มี Solution สำหรับการสำรองข้อมูล Website โดยเฉพาะ เพื่อให้ Website ขององค์กรสามารถกู้กลับคืนมาได้อย่างปลอดภัย

 

กำหนดนโยบายการสำรองข้อมูลได้อย่างอิสระ

ทีมงาน UnixDev พร้อมที่จะปรับแต่งวิธีการและความถี่ในการสำรองข้อมูล Website ให้เหมาะกับเทคโนโลยีที่แต่ละเว็บไซต์เคยใช้อยู่เดิม เพื่อให้การสำรองข้อมูลเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย

 

เพิ่มขยายพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย

การเพิ่มขยายพื้นที่สำหรับสำรองข้อมูลนี้ สามารถทำได้อย่างยืดหยุ่น ทำให้ไม่ต้องมีการลงทุนเผื่ออนาคตในช่วงแรกของการสำรองข้อมูล และค่อยๆ เพิ่มขยายพื้นที่เมื่อ Website มีการเติบโตได้

 

ราคา

ราคาจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล, Bandwidth ที่ต้องการใช้, จำนวนของ Web Server ที่ต้องการสำรองข้อมูล และระยะเวลาในการดูแลรักษา ถ้าหากต้องการใบเสนอราคา สามารถติดต่อทีมงาน UnixDev ได้ทันที

 

ติดต่อ UnixDev info@unixdev.testnoi.com หรือโทร 081-651-9393