Join Us

เกี่ยวกับ บริษัท ยูนิกซ์เดฟ จำกัด

ออฟฟิศเราตั้งอยู่ที่ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 28 ลง BTS อารีย์ เดินมาเหงื่อยังไม่ทันแตกก็ถึงเลย เราไม่ได้มีแต่ทีม Developer เท่านั้น แต่เรายังมีทีม System Engineer ที่จะคอยสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์ระบบใหญ่ๆ อย่างท้าทายและสนุกสนาน เรามุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร เพื่อโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะตามมา ไปสู่ความมั่งคั่งของทุกคน

PHP or Python Developer Job Description

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาจากสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • สามารถพัฒนาเว็บด้วย Python Django Framework หรือ PHP Laravel Framework
 • สามารถใช้ HTML5, CSS3, Bootstrap4, Javascript, Sass
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบฐานข้อมูล Relational Database หรือ NoSQL
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Development Process (design, development, QA, deployment)
 • มีความเข้าใจเรื่อง SOLID Principle, MVC design pattern และ Object Oriented Programming
 • มีประสบการณ์ในการทำ Testing
 • มีความรักในการริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • มีความรักในการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Git มาก่อน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาเว็บที่ทันสมัย ด้วย Django/Laravel Framework
 • พัฒนาเว็บที่ทันสมัยร่วมกับทีม User Experience(UX)
 • พัฒนาเว็บไซด์ ด้วย Development Process ที่เป็นมาตรฐานในองค์กร
 • ร่วมกับทีมในการค้นหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาเว็บไซด์
 • ร่วมฉลองกับทีมในทุกๆ ความสำเร็จ